Léčivé přípravky

Zdravotnické prostředky

Vítejte na stránkách společnosti Diagnostic Pharmaceuticals a.s.

Uvedené léčivé přípravky jsou určeny k podání pacientům pouze odborným zdravotnickým personálem. Níže uvedené informace nemají v žádném případě za cíl podpořit jejich používání ze strany pacientů. Více informací k jednotlivým kontrastním látkám naleznete v platném Souhrnu údajů o přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků

V případě podezření na nežádoucí účinky nás kontaktujte prostřednictvím formuláře nebo na telefonním čísle +420 241 431 122, e-mailem:  info@diagpharm.cz nebo přes formulář na stránkách SÚKL.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky SÚKL